Home|Ledenservice|

Online tools

SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw

 • Arbeidsreglement - Brochure 'Wegwijs in het Arbeidsreglement' met voorbeeld van een arbeidsreglement, uiteraard zijn aanpassingen op maat van de sector / de onderneming aangewezen (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
 • Brugpensioen: berekening van de kostprijs van een brugpensioen (Groep S) - gebruik deze tool alleen om u een eerste idee te vormen; laat de eigenlijke berekening altijd door uw sociaal secretariaat doen in functie van uw concreet dossier
 • Bruto-Netto: berekening van bruto- naar nettoloon (ADMB)
 • Cijfers en bedragen: actuele bedragen; ondermeer loongrenzen (educatief verlof, loonbeslag, toegelaten arbeid, arbeidsovereenkomstenwet), patronale bijdragen, bijdrage werkgever treinkaart, kilometervergoeding (SD Worx)
 • Eindejaarspremie 2014berekening
 • Index Search: indexcijfers volgens de verschillende basissen (FOD Economie)
 • Opzegging:
  berekening opzeggingstermijn en -vergoeding voor bedienden waarvan de arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen vóór 01/01/2012 met een brutojaarloon < € 32.254 (2013) voor ontslagen tot en met 31/12/2013 volgens formule Claeys 2011 (Claeys & Engels)
  berekening opzeggingstermijn en -vergoeding voor arbeiders en bedienden voor ontslagen vanaf 01/01/2014 (Claeys & Engels)
 • Overheidssteun voor banen: Aan de slag!
 • Pensioenberekening: raming van het toekomstig pensioenbedrag (RVP)
 • Proefperiode: berekening van een proefperiode (Sofim)
 • Rechtenverkenner: informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen (Vlaamse overheid)
 • Sociale balans: tool voor de berekening van de opleidingsinspanningen (VBO)
 • Sociale documenten: modellen van contracten, brieven, attesten en/of formulieren (Groep S)
 • Sociale verkiezingen 2012 (Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg)
 • Stagiairs: de organisatie van het gezondheidstoezicht op stagiairs (Coprant)
 • Tewerkstellingsmaatregelen: overzicht (VDAB)
 • Vakantie: berekening aantal wettelijke vakantiedagen (RSZ)
Alle rechten voorbehouden - DISCLAIMER - Technische realisatie: HolonCom - Ontwerp: Rob Marcelis